ariant

ariant
vaga statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Paprastu arba specialiu plūgu (vagotuvu) dirvoje padarytas griovelis, kuriuo į dirvą patenka drėkinimo vanduo arba sausinant dirvą vanduo iš dirvos pašalinamas. atitikmenys: angl. ariant; bed; channel; furrow; river-bed vok. Bett, n; Flussbett, n; Furche, f; Strombett, n rus. борозда, f; русло, n

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ariant — vaga statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Griovelis, išariamas plūgu ar kitu žemės dirbimo padargu. atitikmenys: angl. ariant; bed; channel; furrow; river bed vok. Bett, n; Flussbett, n; Furche, f; Strombett, n rus. борозда, f;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • nuarti — 1 nuarti, nùaria, nùarė (nuorė) 1. tr. K aparti, nuskusti paviršių arklu, plūgu: Dabar dobilieną plonai nuarsim, kad geriau dirbtųsi Gž. Jie tą kalną iš palengvo ir nùarė Brs. 2. tr. nuversti ariant: Kai su traktoriais pradė[jo] art, visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užarti — 1 užarti, ùžaria, ùžarė (užorė) 1. K žr. suarti 1: Kaip mes pareisim ... laukus užarsim, šienus nupjausim JD955. Pūrą sėjimo rugių ùžariau ling pusryčių J. Tas kelias, kur medžius veždavo, jau užartas Grž. Tada ažùariam vieną dirvą ir einam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priarti — 1 priarti, prìaria, prìarė (priorė) 1. tr. pakankamai, daug išarti: Yra priartos žemės, tik sėt reikia Rm. 2. tr. pakankamai, daug išversti, išrausti į viršų ariant: Kam taip daug prìarei [bulbų], šiandien nenukasme Kp. | refl. tr.: Prisiariau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apversti — apver̃sti, apver̃čia (àpverčia), àpvertė 1. tr. SD1114, SD301, Sut, N, K, RtŽ, L, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ padaryti, kad pargriūtų, parvirstų ant šono, pargriauti, parblokšti, paguldyti ant žemės: Karves pagirdžia, lovius apver̃čia in šono Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atarti — 1 atarti, àtaria, àtarė (atorė) 1. tr. SD213, J baigti arti: Dirva atartà B. Àtariau lauką, dabar galėsiu pasilsėti J.Jabl. 2. tr. antrą kartą, iš naujo arti: Niekai lysves anksti suarti, paskui jas vis reikia prieš sėją atarti Žvr. Iš šių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perarti — 1 perarti 1. tr. dar kartą, iš naujo arti: Rudenyje po nuėmimo apynių, reikia iš naujo žemę perarti Rp. 2. tr. užimti, pereiti ariant: Mano ežę pararęs, neką jis čia pasikels Skd. 3. tr. perskrosti ariant: Žiūrėk, kiek bulbų perarei Kp. | prk.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įarti — 1 įarti, į̃aria, į̃arė (įorė) 1. intr. galėti, pajėgti arti: Lietaus nėra, pūdymas įdžiūvo, nebegalim įarti Š. Neįarsi tu to pabalio Lp. 2. tr. įrausti, apversti ariant: Įark gerai mėšlus, kad nebūtų paviršium Kp. | refl.: Sausa žemė, stumiasi,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Maple Story — MapleStory MapleStory Éditeur NXGames, AsiaSoft, Nexon, Shandia et Gamania Développeur Wizet Date de sortie 2002, 2003,2004, 2005 et 2006 Genre MMORPG Mode de jeu …   Wikipédia en Français

  • gryvenkė — ×gryvenkė sf. (1) 1. žr. gryvenka 1: Susuko [pardavėjas] dratą gryvenkėn ir pasvėrė Lš. ^ Šitoj karvė tai susisukus kap gryvenkė (prasta, susitraukusi) Lš. 2. žr. gryvenka 3: Nesuk labai siūlo – prisidarys gryvenkių Lš. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”